Jak wdrożyć PPK w firmie?

Jak wdrożyć PPK w firmie?

Jesteś pracodawcą i słyszysz, że Twoje wydatki wzrosną przez PPK. Jesteś pracownikiem działu personalnego i zastanawiasz się jak i kiedy wprowadzić PPK. Jesteś pracownikiem i zastanawiasz się od kiedy, z twojej pensji, na rzecz PPK zostanie odprowadzone 2 proc. Tu znajdziesz informacje.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe są nową formą powszechnego oszczędzania na emeryturę, współfinansowaną przez pracowników i pracodawców, z dodatkowym udziałem środków państwowych. Zgromadzone środki będą wypłacane po osiągnięciu przez pracownika wieku 60 lat, planowane są wypłaty w ratach przez 10 lat.
Za kilka miesięcy pierwsi pracodawcy będą zobowiązani wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w firmach, kolejność wygląda następująco:

  • zatrudniający co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
  • zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  • zatrudniający co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
  • pozostali pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pomimo że, od 1 lipca 2019 r. największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób, powinny być przygotowane do zaoferowania PPK swoim pracownikom warto już wcześniej zaplanować jak ten będzie wyglądać w praktyce u konkretnego pracodawcy.

Wdrożenie

Wdrożenie w zakładzie pracy Pracowniczego Planu Kapitałowego należy rozpocząć od zawarcia dwóch rodzajów umów. Pierwsza z nich to umowa o zarządzanie PPK, zawierana między pracodawcą a instytucją finansową. Drugą umowę o prowadzenie PPK podpisuje też pracodawca, ale zawiera ją w imieniu i na rzecz swoich zatrudnionych. Po wyborze instytucji finansowej i podpisaniu umowy należy zadbać, aby funkcjonujący w firmie program kadrowo-płacowy dostosować do obsługi modułu PPK, co umożliwi sprawne przekazywanie comiesięcznych składek.

Co istotne pracodawca nie może zrezygnować z przystąpienia do PPK. Wszyscy jego pracownicy zapisywani są z automatu, należy jednak pamiętać, że pracodawca automatycznie do PPK zapisuje tylko osoby które ukończyły 18 rok życia i nie osiągnęły jeszcze 55 roku życia, a co ze starszymi pracownikami? Oni też mogą uczestniczyć w programie, ale na podstawie indywidualnych wniosków, czyli ta grupa zawodowa sama deklaruje chęć przystąpienia do programu.

Wszystko brzmi bardzo prosto: 2 umowy, wybór instytucji finansowej, dostosowanie programu. Wyzwanie zaczyna się na etapie wyboru odpowiedniego operatora, instytucji finansowej, na przeprowadzeniu rozmów ze stroną społeczną i zbudowaniu świadomości u pracowników, by zrozumieli ów produkt i świadomie wybrali. W takim przypadku przydaje się wiedza specjalistów – brokerów ubezpieczeniowych, którzy mają dostęp do szerokiej oferty proponowanej przez TFI, ubezpieczycieli i są w stanie przygotować stosowne rekomendacje, konsultacje z pracownikami i z Zarządem. Fachowa wiedza i umiejętność przy wprowadzaniu takich mechanizmów w firmie jest bardzo pomocna i może się okazać kluczowa przy skuteczności wprowadzania PPK.

Link do dalszej części artykułu