JAK ROZMAWIAĆ O PPK Z PRACODAWCĄ I PRACOWNIKIEM – komentarz Grzegorza Waszkiewicza na łamach Gazety Ubezpieczeniowej nr 07 (1083) 17-23 lutego 2020

Publikacja Grzegorza Waszkiewicza na łamach Gazeta Ubezpieczeniowa nr 07 (1083) 17–23 lutego 2020.

II i III tura wdrożeń pracowniczych planów kapitałowych obejmujące odpowiednio od 1 stycznia 2020 r. firmy powyżej 50 zatrudnionych, a od 1 lipca 2020 zatrudniające co najmniej 20 osób to przede wszystkim wyzwanie kompetencyjne dla brokerów obsługujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Okres I tury był przede wszystkim zbieraniem doświadczeń i paktycznej wiedzy na temat argumentowania w rozmowie z pracodawcami, związkami zawodowymi i pracownikami. W jaki sposób przekazać im to co jest istotne , aby zrozumieli zasady i mogli podjąć decyzję co do samego wyboru instytucji zarządzającej, a potem aby w racjonalny sposób zdecydowali, czy zostać w PPK lub zrezygnować z uczestnictwa w nim. Dlatego też na zagadnienie PPK trzeba spojrzeć z dwóch punktów widzenia – punktu widzenia pracodawcy i punktu widzenia pracownika.

Link do artykułu

GazetaMSP_02_2020