ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE UBEZPIECZĘ – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej 36/07-13.09.2020 r.

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE UBEZPIECZĘ – artykuł Grzegorza Waszkiewicza dla Gazety Ubezpieczeniowej  36/07-13.09.2020

Boom na instalacje fotowoltaiczne w pełni. Podróżując po kraju nie spotkałem miejscowości czy nawet niewielkiej wioski gdzie nie byłoby reklamy dotyczącej Fotowoltaiki. Innymi słowy czas na szukanie alternatywnego i tańszego źródła energii trwa. Każdy zainteresowany chce wykorzystać dotacje a firmy montujące instalacje zarobić niezły pieniądz. Przy ogólny pandemicznym spadku zamówień to bardzo ważny aspekt całego programu do pobudzenia gospodarki. Mamy jednocześnie do czynienie zarówno z montażem instalacji dla indywidulnych gospodarstw domowych jak i dla całych przemysłowych farmy fotowoltaicznych.

Farmy fotowoltaiczne – zyskowny eko-biznes.

Zdobyć finansowanie to jedno a zabezpieczyć ryzyka właściwym ubezpieczeniem aby nasza elektrownia działała to drugie. Co należy zatem przemyśleć i  ująć w biznesplanie myśląc o budowie komercyjnych instalacji fotowoltaicznych.

Z mojego doświadczenia inwestorzy farm fotowoltaicznych już na etapie planowania powinni skorzystać z usług doświadczonego pośrednika. Każdy biznes należy uodpornić na nagłe i niespodziewane zdarzenia tym bardziej, że można je ubezpieczyć a koszty z tym związane z definicji uwzględnić w konstruowaniu inwestycji. Przedmiotem ubezpieczenia powinna być cała elektrownia fotowoltaiczna składająca się z paneli wraz konstrukcją wsporczą, całym niezbędnym oprzyrządowaniem, następnie ogrodzenie i ewentualny monitoring. Zalecany zakres ochrony w polisie powinien opierać się na tzw. „All Risks” czyli ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk z jasno zdefiniowanymi wyłączeniami i obejmować:

  1. Wszystkie szkody materialne wraz z kosztami naprawy spowodowane dla przykładu:

uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: bezpośrednie i pośrednie skutki wyładowania atmosferycznego, huragan, mróz, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów ładunku, kradzież, włamanie, dewastację (celowe uszkodzenie przez lub osoby trzecie), stłuczenie, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także,

szkody  wewnętrzne,  czyli  awarie  mechanizmów  wynikające  z  wadliwego  działania  lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie.

  1. Ubezpieczenie utraty zysków związanych z przestojem w pracy uszkodzonego sprzętu.
  2. Ubezpieczenie gwarancji wydajności, które to gwarantuje klientowi uzyskanie odszkodowania za braki w produkcji energii elektrycznej na zakładanym poziomie, ze względu na określone czynniki pogodowe.

GU 36 / 07-13_09_2020
Link do artykułu