Drugi etap wdrażania PPK – wywiad dla PAP udzielony przez brokera ubezpieczeniowego Grzegorza Waszkiewicza

Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie szansą dla średniej wielkości TFI, niezależnych od grup finansowych”. W art. m. in. Jak wdrożyć PPK w średniej wielkości firmach, o roli brokerów ubezpieczeniowych.

„Druga tura to świetne pole manewru dla średniego rozmiaru TFI. Będą się starały za wszelką cenę, profesjonalnie i szybko, dostarczyć klientom usługę.

Wszystkie duże grupy finansowe chcą uczestniczyć w oferowaniu/prowadzeniu PPK, gdyż w ten sposób mogą pozyskać nową bazę klientów, którym będą oferować swoje produkty. W tej kwestii atutem niezależnych TFI, które zajmują się tylko zarządzaniem funduszami, jest to, że nie będą sprzedawać nowym klientom dodatkowych produktów” – powiedział Grzegorz Waszkiewicz.

<http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2844661,drugi-etap-wdrazania-ppk-to-szansa-dla-srednich-tfi-(opinia)>
Link do artykułu