Czy PPK to nowe OFE?


Po pierwsze PPK to fundusz oszczędnościowy, a nie emerytalny, ponieważ oszczędności zgromadzone na PPK nie mają gwarantować dożywotniej emerytury. Po przejściu na emeryturę stawka za jaką emeryci będą musieli się utrzymać spadnie drastycznie do 25% ostatniego wynagrodzenia. W związku z tym PPK mają być jedynie dodatkiem, który będzie chronił osoby przechodzące na emeryturę przed szokiem przejścia, na zdecydowanie niższą stawkę, przez kolejne 10 lat. PPK mają więc polepszyć sytuację emerytów oraz sprawić, że unikniemy niewydolności systemu emerytalnego, a w konsekwencji uniknąć zwiększenia podatków.

Po drugie pieniądze odkładane przez pracowników na ich kontach są zgodnie z ustawą ich własnością, co stanowi zabezpieczenie, przed powtórzeniem historii OFE, których właścicielem finalnie jest państwo. W tej chwili działania promujące PPK, które potrwają jeszcze kilka miesięcy stawiają nacisk na odcięcie się od OFE- co za tym idzie zwiększania zaufania społecznego względem instytucji, które będą zarządzały ich finansami, podkreślając przynależność finansów do pracowników, podniesienie świadomości Polaków w zakresie oszczędzania i znaczenia tych działań w przyszłości, zarówno dla uczestników PPK oraz dla gospodarki. W tym celu ruszyła jedna główna kampania o PPK, która ma dostarczyć informacji o zasadach na jakich ma działać PPK i rozpropagować oszczędzanie z myślą o spokojniejszej starości.

Kolejnym czynnikiem są składki do PPK, które zgodnie z ustawą są ustalone na różne poziomy od 2 do 4% pensji brutto + 1,5-4% składki pracodawcy + 240 zł dopłaty rocznej od państwa+ 250 zł wpłaty powitalnej również od państwa. Zarówno pracownik jak i pracodawca może sam decydować jak wysoka będzie jego wpłata na PPK, co w przypadku OFE było z góry ustalone.

Kwestią związaną ze zgromadzonymi oszczędnościami na PPK jest również dobór profilu ryzyka. Profil ten będzie zaplanowany dla uczestników na zmienny w zależności od wieku oszczędzającego, jednakże oszczędzający może również sam zadecydować o obniżeniu lub zwiększeniu owego ryzyka niezależnie od swojego wieku. Natomiast w OFE od 2014 roku profil ryzyka jest wysoki z racji inwestycji w akcje, bez możliwości jego zmiany przez oszczędzającego.

Środki z PPK, zgromadzone przez pracownika, będą podlegały również możliwości wcześniejszej wypłaty co w przypadku OFE nie było możliwe. Oszczędności będzie można wypłacić po odliczeniu dopłat wpłacanych przez państwo oraz po opłaceniu podatku dochodowego. Podobnie jak w przypadku dziedziczenia oszczędności z PPK.

Dodatkowo kiedy pracownik zmieni pracę u nowego pracodawcy jego wcześniejsze konto PPK nadal może pozostać w dawnej instytucji finansowej lub zostać przeniesione do PPK nowego pracodawcy. Jeśli jednak musisz złożyć oświadczenie o swoich dotychczasowych rachunkach w PPK. Kiedy już umowa o zawarcie nowego PPK zostanie zawarta w nowej firmie i założysz konto w nowym funduszu, nowa firma wystąpi o przeniesienie pieniędzy z poprzedniego PPK na nowe konto.

Zgodnie z założeniem PPK odpowiednio szybkie rozpoczęcie oszczędzania na procent składany może finalnie doprowadzić do obiecujących efektów. Wynika to z tego, iż oprocentowanie za dany okres będzie doliczane do wkładu pieniężnego. Dzięki temu przy kolejnym okresie oprocentowana zostaje większa suma pieniędzy, a uczestnik im dłużej oszczędza tym więcej na tym zyskuje.

Czynnikiem, który również działa na korzyść oszczędzania przez lata jest fakt iż wypłacając zebrane w ten sposób oszczędności przez minimum 10 lat emeryci będą zwolnieni z tak zwanego podatku Belki, którego wysokość to aż 19%.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl