Czas na PPE dla dużych pracodawców minał, sprawdź co to PPK!

Czas na wdrożenie PPE dla dużych podmiotów minął. Zastanawiasz się czy PPK o którym jest teraz coraz głośniej, w ogóle Ciebie dotyczy?

Zacznijmy od konkretów, PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, które są formą dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania i w założeniu mają stanowić dodatkową formę oszczędności do wykorzystania po 60-tym roku życia. Jeśli zatrudniasz pracowników lub jesteś pracownikiem to powinieneś poznać kilka podstawowych faktów o PPK.

Do planów kapitałowych automatycznie mają przystąpić osoby zatrudnione, w wieku 19-55, a co z tym związane powinny też podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentownemu. PPK to działanie włączające pracodawców do odpowiedzialności społecznej, ponieważ zobowiązuje ich do wpłacania co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto na rachunek każdego pracownika uczestniczącego w PPK. System automatycznego włączenia do PPK ma na celu zwiększenie ilości uczestników PPK, zakładając iż podjęcie działania i wypisanie się z PPK będzie zbyt pracochłonną perspektywą. Pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia sami mogą zadecydować o swoim przystąpieniu do programu. Po porozumieniu pracodawcy oraz organizacji związkowej, pracodawcy zapisują pracowników do PPK w wybranej instytucji finansowej.

Na co miesięczny wkład na rachunek pracownika do PPK składać się będą:
1. zasilenia obligatoryjne- od pracowników 2% (lub niższe, ale nie mniejsze niż 0,5% wynagrodzenia osób otrzymujących 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę), a od pracodawców 1,5% (naliczane od wysokości wynagrodzenia pracownika brutto)
2. wpłata powitalna i dopłaty roczne ze środków Funduszu Pracy (w konkretnej wysokości- nie wynikającej z dochodów pracownika).

CELEM PPK jest zwiększenie zabezpieczenia finansowego Polaków, poprzez pomnożenie prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników. Zgromadzone na PPK pieniądze będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika. W związku z tym PPK ma zwiększyć prędkość inwestycji oraz wzrostu gospodarczego, co przynieść ma korzyści pracownikom jak i pracodawcom.

WYBÓR PPK należy do pracodawcy w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, która działa w danym zakładzie pracy lub z reprezentacją odpowiednio wyłonionych osób z pośród zatrudnionych, którzy razem zadecydują, która instytucja finansowa utworzy indywidualne rachunki oszczędnościowe dla pracowników. Wtedy pracodawca podpisuje umowę o prowadzeni PPK przez określoną instytucję i rozpoczynają się wpłaty na konta indywidualne przypisane do pracowników. Dobrze w takiej sytuacji skorzystać z doświadczonego brokera, dobrze orientującego się w wymogach ustawy i ofercie instytucji finansowych, zachęcamy do kontaktu z nami!

ŚWIADCZENIA USŁUGI PPK objęte jest określonymi wymogami, które musi spełniać usługodawca, a są to:

  • określony kapitał zakładowy
  • posiadanie w ofercie funduszy zdefiniowanej daty
  • doświadczenie w zakresie inwestycji.

Bazą zatwierdzonych produktów PPK jest oficjalna strona, na której znajduje się pełen rejestr ewidencji PPK:
https://www.mojeppk.pl/

ZAKOŃCZENIE PPK: Fundusze zgromadzone przez uczestników będą powiększały się do 60 roku życia, kiedy to ich właściciel przejdzie na emeryturę i będzie mógł zacząć z nich korzystać.
Wtedy będzie też możliwe :

  • wypłacenie 25% środków jednorazowo bez konieczności płacenia podatku,
  • pozostałe 75% sumy oszczędności również zwolnione od podatku, kiedy będzie wypłacane w ratach przez 10 lat
  • ewentualna wypłata jednorazowa będzie się wiązała się z koniecznością opłaty podatku.

Ustawodawca przewiduje również wcześniejsze wypłaty z PPK pod warunkiem zwrotu dopłat zebranych od Funduszu Pracy w czasie uczestnictwa w PPK. Możliwa również będzie wypłata transferowa na polisę w zakładzie ubezpieczeń lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.
Oszczędności pracownika zebrane podczas uczestnictwa w PPK są wyłącznie jego prywatną własnością, dlatego w razie potrzeby istnieje możliwość wypłacenia środków bądź ich dziedziczenia.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl