CYBERPOLISY – komentarz Grzegorz Waszkiewicz dla My Company.


: Cyberpolisy

Komentarz Grzegorz Waszkiewicza dla My Company.

Szkody z tego tytułu cyber włamań mogą mieć różnych charakter. Jedne z nich to straty bezpośrednie poszkodowanej firmy takie jak nagłe wyłączenie, spowolnienie lub zablokowanie sieci komputerowej, utrata lub kradzież danych, szantaż, a w przypadku coraz częściej stosowanego internetu rzeczy (ang. internet of things, (IoT) blokada systemów i urządzeń. Takie włamanie najczęściej zatrzymuje fizyczne funkcjonowanie firmy lub jej klientów. Przykład: Blokada zamków do hotelowych pokoi.

Drugi to poszkodowane osoby trzecie: najczęściej ofiarami są klienci, dostawcy, współpracownicy, pracownicy, kontrahenci, których dane zostały skradzione. Roszczenia w postaci odszkodowań, zadośćuczynień, kar i grzywien w granicach dozwolonych przez prawo, mogą być kierowane przez nich samych oraz regulatora państwowego.
Po każdym takim wydarzeniu trzeba koniecznie przeprowadzić analizę przyczyn, ustalając i utrwalając dowody szkody. Następnie naprawić system i zabezpieczyć się na przyszłość. Czy można się przed tym wszystkim zabezpieczyć?………

MyCompany_05_2022
Link do artykułu