BROKER WIE, CZEGO POTRZEBUJE KLIENT. O POLISACH OC DLA FIRM – artykuł G.Waszkiewicza specjalnie dla GU 29/06 do 12/07/2020 r.

BROKER WIE, CZEGO POTRZEBUJE KLIENT. O POLISACH OC DLA FIRM – artykuł Grzegorza Waszkiewicza specjalnie dla GU 29/06 do 12/07/2020 r.

Zanim zagłębię się w kilka wybranych problemów dotyczących OC działalności gospodarczej czy OC firmy, należy zdefiniować pojęcie tej odpowiedzialności. Wzrost świadomości odszkodowawczej społeczeństwa powoduje wszechobecne oczekiwanie, że gdy ktoś coś komuś zrobi, to już samo „przepraszam” nie wystarczy. Poszkodowany chce po prostu odpowiedniego odszkodowania, rekompensaty lub zadośćuczynienia. Oczywiście, każde z tych wymienionych pojęć stosuje się odpowiednio i wynikają one z zapisów kodeksowych oraz warunków ubezpieczenia. Jednak dla poszkodowanego ostatecznie liczy się pieniądz na koncie a dla podmiotu, do którego skierowane było roszczenie, bezpieczeństwo finansowe i zniknięcie nieoczekiwanej wizji bankructwa.
Zatem zadaniem profesjonalnego Brokera, doradcy, pośrednika ubezpieczeniowego jest tak skonstruować polisę odpowiedzialności cywilnej dla swojego klient aby przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia (ryzyka) jakie firma swoją działalnością może wyrządzić a następnie dopasować tak sumę gwarancyjną aby wystarczyło na zaspokojenie potencjalnych roszczeń.

Link do artykułu