Blog 1

Kim jest Broker Ubezpieczeniowy?

Różnica między brokerem, a Agentem ubezpieczeniowym.

Agent i broker ubezpieczeniowy są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Podstawowa różnica wynika jednak z odpowiedzialności oraz zakresu możliwych czynności jakie może podejmować agent lub broker. Kluczowa różnica wynika z całkowitej i surowo przestrzeganej  niezależności brokera od zakładu ubezpieczeniowego. Agent działa wprost na rzecz i w imieniu ubezpieczyciela. Broker jest pełnomocnikiem klienta i działa wyłączenie na jego rzecz.  Agent sprzedaje gotowe produkty ubezpieczeniowe, które może czerpać od wielu ubezpieczycieli. Nie może ich jednak modyfikować pod kątem specyfiki branży i wynikających z tego różnych ryzyk u konkretnego klienta. Zwykle agent  ograniczony jest też maksymalną kwotą sumy ubezpieczeniowej jaką może zaoferować klientowi. 

czytaj więcej