BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM – komentarz Grzegorza Waszkiewicza w grudniowym wydaniu „My Company” Polska

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM –

komentarz Grzegorza Waszkiewicza dla  grudniowego wydania „My Company” Polska

Markerplace, e-sklepy, kurierzy, spedycja, magazyny. Te branże dziś kwitną. Choć zagrożenie dla niech nie jest nowe to wzrost skali ich działalności przyciąga przestępców. Ich właściciele powinni zatem zabezpieczyć nie tylko siebie przed cyberszantażem, ale też chronić dane swoich klientów i przewidzieć wynikające z tego roszczenia od osób trzecich lub państwowych regulatorów. Uważam, że wszystkie przedsiębiorstwa mające do czynienie z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, procesami logistycznymi i płatnościami online powinny uwzględnić w swojej działalności narastające ryzyko cyberataku. Trzeba uświadomić sobie, że firma może paść celem ataku hakerskiego prowadzącego w skutkach do usunięcia, pobrania, zmiany, zniszczenia, zmodyfikowania danych i informacji. Dzieje się to najczęściej przez błąd ludzki, czyli niewłaściwe zachowanie pracownika lub błąd dostawcy oprogramowania.

Link do artykułu

MyCompany_12_2020