4 kroki pracodawcy

4 kroki pracodawcy

Terminy związane z włączaniem do PPK zostały zaplanowane od największych podmiotów gospodarczych, do najmniejszych podmiotów zatrudniających.

Kolejność włączania podmiotów zatrudniających pracowników jest podzielona na etapy z półrocznymi odstępami:

 • od 1 lipca 2019 – firmy zatrudniające minimum 250 osób (stan na 31 grudnia 2018)
 • od 1 stycznia 2020 – firmy zatrudniające minimum 50 osób (stan na 30 czerwca 2019)
 • od 1 lipca 2020 – firmy zatrudniające minimum 20 osób (stan na 31 grudnia 2019)
 • od 1 stycznia 2021 – pozostałe firmy i podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Co za tym idzie, pracodawcy będą musieli zaplanować proces wdrożenia PPK oraz pamiętać o odpowiednich działaniach już podczas jego trwania.

 1. Wybór oferty, a następnie podpisanie dwóch umów: pierwszej – o zarządzanie i drugiej – o prowadzenie PPK z odpowiednim usługodawcą. Podmiot zatrudniający musi zapoznać się z ofertami produktów PPK, a następnie przy porozumieniu (lub samodzielnie w przypadku braku porozumienia) z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników wybrać instytucję finansową, która będzie prowadziła indywidualne rachunki pracowników. Termin na zawarcie pierwszej umowy (o zarządzanie) z odpowiednią instytucją finansową minie po około trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek zawarcia umowy. W przypadku niewywiązania się z tego terminu, podmiot zatrudniający zostanie wezwany pisemnie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z odgórnie wyznaczoną instytucją finansową. W okresie do 30 dni od wezwania należy dostarczyć do PFR umowę o prowadzenie PPK z wskazaną instytucją finansową lub dostarczyć do PFR zaległą informację o wcześniejszym zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.
  Dodatkowo pracodawca zostanie również poinformowany o karze grzywny za brak odpowiednich działań ze strony pracodawcy i niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy w terminie.
  Następnie podpisana zostaje druga umowa o prowadzenie PPK , która jest zawierana w terminie do 10 dni, po upływie 3 miesięcy od dnia, kiedy powstał obowiązek utworzenia PPK przez pracodawcę. Umowa zostaje zawarta z tą samą instytucją finansową przez pracodawcę, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w wieku do 55 roku życia, bądź również na wniosek osób które ukończyły 55 lat.
 2. Naliczanie składek na PPK uwzględniając wysokość zarobków i przesyłanie ich do wybranej instytucji finansowej. Pracodawca jest zobowiązany do kolejnych działań jak obliczanie, pobieranie i odprowadzanie składek za swoich pracowników uczestniczących w PPK. Dodatkowo Fundusz Pracowniczy wpłaca na konto każdego uczestnika 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej.
 3. Weryfikacja listy nowych uczestników i deklaracji rezygnacji odbywa się co miesiąc. Ponowne zapisywanie uczestników do PPK, następuje co 4 lata (po weryfikacji ponownych rezygnacji). Zgodnie z ustawą pracownik, który rezygnuje ze swojego udziału w PPK musi składać wniosek z rezygnacją co cztery lata. Jeśli jednak nie wypełni on tego obowiązku zostanie zapisany automatycznie przez pracodawcę do PPK. Pierwszy taki ponowny zapis nastąpi już od 1 kwietnia 2023.
 4. Umożliwienie/wykonanie wszelkich zmian zgłoszonych przez uczestnika PPK, co do zarządzania zebranymi finansami. Dotyczy to dyspozycji zmiany sposobu inwestowania oraz między innymi przekazywania finansów osobom, uposażonym przez pracownika, po jego śmierci.

 

Brak wypełnienia wskazanych działań przez pracodawcę, związany będzie z karami grzywny:

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych? Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Skontaktuj się z naszym biurem, a my pomożemy Ci płynnie wdrożyć PPK w Twojej firmie.
tel: +48 22 256 53 00
tel: +48 501 641 077
biuro@bezpieczenstwowbiznesie.pl