3 PYTANIA DO EKSPERTA. JAK WDROŻYĆ PPK PODCZAS PANDEMII? – odpowiada Grzegorz Waszkiewicz w lipcowym My Company Polska.

3 PYTANIA DO EKSPERTA

JAK WDROŻYĆ PPK PODCZAS PANDEMII?

odpowiada Grzegorz Waszkiewicz w lipcowym  wydaniu  „My Company Polska”

Aby zgodnie z zapisami ustawy wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać PPK w danej firmie, każdy pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić w tym celu konsultacje z pracownikami. Jak to robić w czasie pandemii? Rzeczywiście podstawowym problemem w czasie trwania, ale i wygaszania epidemii jest obawa przed kontaktem w mniejszych lub większych grupach, co w pierwszym momencie wyklucza szansę skutecznego wyboru pracowniczej reprezentacji konsultacyjnej. W praktyce okazało się jednak, że kiedy zaproponowałem pracodawcom krótkie szkolenie dla pracowników z podstawowych zasad z jednoczesnym wyłonieniem reprezentacji ds. wyboru PPK z wykorzystaniem platform konferencyjnych takich jak Skype, Teems czy Zoom, w zebraniach zaczęło uczestniczyć znacznie więcej osób niż tradycyjnie. Zaproszenie na spotkanie wysyła e-mailem pracodawca, do którego ja, jako ekspert, tylko dołączam i przejmuję prowadzenie. Taka forma się sprawdza? Tak! Pracownicy zadawali wiele pytań, weryfikując na bieżąco wiele stereotypów o PPK zaczerpywanych bezpośrednio z sieci internetowej czy innych mediów. Mając na tym etapie zaangażowane osoby, nie było problemów z wyborem reprezentacji pracowników i przegłosowaniem online.

Link do artykułu