Ministerstwo Finansów informuje:

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), na jakich zasadach działa i kto będzie go stosować? Wyjaśniał to wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów, która odbyła się 9 marca 2016 r. Tego dnia opublikowano struktury logiczne JPK, które od lipca 2016 r. będą stosowane wobec tzw. dużych podmiotów.

Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. Działania te mają za zadanie zarówno ochronę systemów podatkowych, jak i zapewnienie warunków uczciwej konkurencji podmiotom działającym zgodnie z prawem" – powiedział Wiesław Jasiński, wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia JPK.

Lepsza komunikacja między podatnikami

JPK usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, co umożliwi uzyskanie nowego mechanizmu kontroli wewnętrznej w firmach. Pozwoli to na monitorowanie pracy służb księgowych oraz wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się też przekazywanie zestawień faktur w formacie xml i zautomatyzowanie ich księgowania.

Szybsza weryfikacja danych podatkowych i niższe koszty

Dodatkową korzyścią dla podatników oraz administracji będzie automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Przyspieszy to przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli oraz potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Pozwoli również na sprawniejsze ustalenie nieprawidłowości, a tym samym na skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. W konsekwencji JPK umożliwi lepszą obsługę podatników, ale też skuteczniejsze reagowanie na te zjawiska , które stanowią zagrożenie dla systemów podatkowych. Chodzi m.in. o przestępstwa karuzelowe czy przerzucanie dochodów do rajów podatkowych.

Z kolei ujednolicenie procedur sprawdzających i kontrolnych przełoży się na efektywniejsze zarządzanie zespołami, które realizując czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej.

# # #

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Administracja skarbowa dostosowuje się do nowych warunków by efektywnie współpracować ze zinformatyzowanymi podmiotami gospodarczymi. Szybkie przystosowanie się do elektronicznego środowiska gospodarczego umożliwi lepszą obsługę podatników, ale też skuteczniejsze reagowanie na zjawiska stanowiące zagrożenie dla systemów podatkowych, takie jak przestępstwa karuzelowe czy przerzucanie dochodów do rajów podatkowych. Celem tych działań jest zarówno ochrona systemów podatkowych, jak i zapewnienie warunków uczciwej konkurencji podmiotom działającym zgodnie z prawem.

Od lipca 2016 r., zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, Jednolity Plik Kontrolny będzie stosowany wobec tzw. dużych podmiotów (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej.

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Zgodnie z art. 193a) Ordynacji podatkowej, JPK jest elektroniczną postacią całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o strukturze logicznej możliwej do wytworzenia z programów informatycznych powszechnie używanych przez przedsiębiorców, zapewniającej automatyczną analizę danych. Postać elektroniczna ksiąg podatkowych i dowodów księgowych może być przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg i dowodów księgowych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ministerstwo Finansów w dniu 23 grudnia 2015 r. opublikowało zestaw 7 struktur. Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Okres opiniowania zakończył się 26 stycznia 2016 r. Zgłoszone uwagi zostały poddane analizie i posłużyły do wypracowania ostatecznych wersji struktur, ograniczając istotnie wątpliwości i ewentualne wystąpienie błędów w trakcie wdrażania.

Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to: Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy - JPK_WB

Struktura 3 – magazyn JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Należy zauważyć, że pierwszy pakiet struktur nie obejmuje zestawu dla raportów kas rejestrujących i paragonów. Zostaną one opublikowane po zaktualizowaniu rozporządzeń dotyczących warunków technicznych dla kas rejestrujących i zakończeniu procesu notyfikacji tych przepisów. Sukcesywnie w następnych etapach publikowane będą dalsze struktury ksiąg i dowodów, m.in. dla celów rozliczenia podatku akcyzowego.

W początkowym okresie podstawową formą przekazywania JPK będzie przekazanie plików na informatycznych nośnikach danych. Należy też zauważyć, że struktura pliku umożliwia jego dzielenie na dowolne okresy. Będzie zatem możliwość przekazania plików obejmujących okresy miesięczne, tygodniowe, a nawet jeśli to będzie konieczne – dobowe. Taka elastyczność pliku umożliwi od strony technicznej przekazywanie bardzo dużych zbiorów wykorzystując powszechnie dostępne nośniki.

Korzyści dla podatników i dla administracji

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna. Podatnicy zyskają także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych. Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie xml, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane.

Korzyścią dla administracji będzie automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Administracja zyska narzędzie umożliwiające szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie ustalanie nieprawidłowości, ale również przyśpieszy potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalenie nieprawidłowości pozwoli skuteczniej przeciwdziałać nieprawidłowościom takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. Badanie kompletnych zbiorów w sposób zautomatyzowany pozwoli na ustalenia, które nie byłyby możliwe metodami tradycyjnymi w ograniczonym czasie kontroli.

Dodatkową korzyścią będzie możliwość ujednolicenia procedur sprawdzających i kontrolnych, co powinno przełożyć się na efektywniejsze zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej.

 

kom/ pd/

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów


comments

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl