Pod koniec lutego 2017 roku Delegatura ABW w Łodzi oraz Delegatura ABW w Zielonej Górze realizowały czynności związane ze śledztwami dotyczącymi wyłudzania podatku VAT. W obu przypadkach działalność ABW i Prokuratury dotyczy wyrządzenia ogromnej szkody w majątku Skarbu Państwa.

28 lutego 2017 roku funkcjonariusze łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę w sprawie karuzelowego obrotu m.in. olejem rzepakowym. Czynności dotyczą śledztwa prowadzonego przez ABW od 2014 roku. W czerwcu 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach powierzyła ABW zbadanie dwóch wątków skomplikowanego i wielowątkowego śledztwa dotyczącego oszustw podatkowych związanych z obrotem biokomponentami paliwa, olejem napędowym i stalą. W proceder zaangażowanych było szereg firm polskich i zagranicznych.

W toku śledztwa ustalono, że sprawcy w latach 2012–2015, dzięki stworzeniu rozbudowanej sieci spółek tzw. słupów, dokonywali karuzelowego obrotu wymienionymi powyżej towarami. Następnie fikcyjnie eksportowali je do krajów UE. Uzyskali w ten sposób nienależne zwroty podatku VAT, natomiast towary częstokroć wracały na teren RP. Zebrane dowody w znacznym stopniu uprawdopodobniły, że straty Skarbu Państwa wynosiły z tego tytułu ponad 2 mld zł. Do tej pory we wszystkich wątkach śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych oraz majątek prowadzonych przez nich podmiotów o wartości ponad 1,5 miliarda złotych.

28 lutego ABW wykonywała kolejne czynności w tym śledztwie. Mężczyzna zatrzymany pod koniec lutego jest już 46. podejrzanym w wątkach prowadzonych przez ABW w tej sprawie. Straty Skarbu Państwa z powodu wyłudzenia podatku VAT w karuzelowym łańcuchu, w którym uczestniczyła spółka ostatnio zatrzymanego mężczyzny, szacuje się na 8 mln złotych. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

- W dniach 20-24 lutego Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze przeprowadziła szereg czynności związanych ze śledztwem ws. oszustw podatkowych i celnych popełnionych przy obrocie niskoprocentowym alkoholem. ABW przeprowadziła w sumie przeszukania w 50 miejscach.

Czynności, które wyniknęły z ustaleń Służby Celnej, pozwoliły funkcjonariuszom ABW oraz pracownikom kontroli skarbowej na zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów. Celem działania osób odpowiedzialnych było wyłudzenie VAT. Śledztwo ma charakter rozwojowy i prowadzone będą dalsze czynności, zmierzające do zgromadzenia kolejnego materiału dowodowego oraz ujawnienia osób odpowiedzialnych za przedmiotowy proceder. Na obecnym etapie śledztwa można powiedzieć, że działania sprawców doprowadziły do strat w wysokości nie mniejszej niż 20 milionów złotych, na terenie RP oraz wielomilionowych strat należności publiczno-prawnych w innych krajach Unii Europejskiej.

Czynności, które prowadziła ABW, wykonano w dniach 20-24 lutego na terenie siedmiu województw. Były one ściśle koordynowane dzięki wymianie informacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w śledztwo. W toku czynności ujawniono dokumentację dotyczącą procederu oraz środki finansowe, w tym w walucie obcej. Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Zielonej Górze pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

 

kom/ pd/

Źródło informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

comments

Przestępczość - wybrane artykuły

Oszustwa podatkowe 70. firm przy handlu miedziąNiemal 150 mln zł miał stracić Skarb Państwa w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi przy obrocie miedzią. Prokuratura Krajowa oskarżyła w tej sprawie 42 osoby. Proces ma się toczyć przed Sądem Okręgowym w Legnicy. 

 

Przemyt narkotyków z Hiszpanii do PolskiPomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące przemytu z Hiszpanii do Polski narkotyków w postaci marihuany, haszyszu i kokainy.

 

MF: karuzela podatkowa zastopowana w WarszawiePierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście udaremnił próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT. Tzw. karuzelę podatkową tworzyły 3 firmy, które miały hurtowo handlować m.in. produktami spożywczymi i były zarejestrowane w różnych krajach UE.

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl