Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Wyliczenia dokonane przez UKS w Białymstoku wskazują, że na przestępczej działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił ponad 700 milionów złotych. .

Liczne zatrzymania i przeszukania

Dziś (08 lutego 2017 roku), na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku zatrzymali 7 osób. Przeszukiwanych jest także kilkadziesiąt pomieszczeń i budynków - zarówno miejsca zamieszkania osób podejrzanych, jak też miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

Trwają także czynności mające na celu zabezpieczenie majątku pochodzącego z przestępstwa.

Co zarzuca się podejrzanym

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku planowane jest ogłoszenie im zarzutów popełnienia szeregu przestępstw. Zarzuty dotyczą zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub udziału w tej grupie (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz składania urzędowi skarbowemu zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych co do wysokości podatku naliczonego podlegającemu odliczeniu bądź pomocnictwa do tego czynu (art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, art. 18 § 3 kodeksu karnego w związku z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego). Prokurator zarzuca także podejrzanym pranie brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1,5 i 6 kodeksu karnego).

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Skarb Państwa stracił setki milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2015 roku co najmniej do sierpnia 2016 roku. Jej członkowie zajmowali się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Odbywało się to w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług – VAT.

Paliwa sprowadzane były do Polski od zagranicznych dostawców. Firmy - tzw. „znikający podatnicy”, działali około 3 miesięcy. W tym czasie nie składały deklaracji podatkowych, bądź też w składanych deklaracjach wskazywały nieprawdziwe informacje. To właśnie na tych firmach ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT po sprzedaży importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa.

Pomiędzy firmami - tzw. „znikającymi podatnikami”, a kolejnymi firmami buforowymi, odbywał się fikcyjny obrót paliwami. W rzeczywistości towar transportowany był bezpośrednio od dostawcy do ostatecznego odbiorcy. Dzięki tej działalności ostateczny odbiorca paliwa wykazywał w swoich deklaracjach nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku naliczonego, mając świadomość, iż podatek ten nie został odprowadzony na wcześniejszych etapach obrotu.

Na tym przestępczym procederze Skarb Państwa stracił ponad 700 milionów złotych

Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku cały czas współpracują z urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Prokuratorzy nawiązali również współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

 

kom/ kkr/

Źródło: Prokuratura Krajowa
 
comments

Przestępczość - wybrane artykuły

12 mln USD, śledztwo ws. prania brudnych pieniędzyProkuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". W jego ramach prokuratura zablokowała ponad 12 mln dolarów na rachunku bankowym jednej z polskich spółek. Nie ujawniono jej nazwy.

 

Korupcja byłych funkcjonariuszy służb specjalnychŚląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące między innymi szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym.

 

Komunikat ws. ostatnich działań ABW (VAT)8 marca 2017 roku funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie wraz z funkcjonariuszami Delegatury ABW w Olsztynie zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych.

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl