Większość poprzemysłowych obiektów Górnego Śląska niszczeje nieużywana lub ulega zamianie na różnego typu magazyny i lokale usługowo-produkcyjne. W ostatnim czasie coraz częściej jednak odtwarza się ich pierwotny wygląd na cele związane z postindustrialną turystyką, kulturą i sztuką.

Przykładem takich kreatywnych inwestycji stały się udostępnione do zwiedzania zabrzańskie kopalnie Guido i tamtejsza sztolnia Królowa Luiza, czy sztolnia Czarnego Pstrąga oraz kopalnie srebra z Tarnowskich Gór. W sąsiedztwie zabytkowego kompleksu kamienic katowickiego osiedla Nikiszowiec na cele galerii sztuki zagospodarowano budynek cechowni i łaźni dawnego szybu Richthofen kopalni Giesche (po II wojnie światowej - kopalnia Wieczorek). Utworzona w nich Galeria Szyb Wilson uczyniła sztukę współczesną rentowną inwestycją, Choć nie jest finansowana przez budżet państwa, za jej zwiedzanie nie są pobierane żadne opłaty. Ta największa polska prywatna galeria, o powierzchni wystawienniczej 2500 m², organizuje wystawy obrazów i rzeźb z całego świata, a także koncerty, spektakle teatralne i warsztaty artystyczne. Do odwiedzin zachęca także niezmiernie miła i kompetentna obsługa, włącznie z panem ochroniarzem już od wejścia opowiadającym o historii obiektu, autorach i ich dziełach. 

Właśnie kończonemu międzynarodowemu festiwalowi tzw. sztuki naiwnej - IX Art Naif Festiwal - przewodziła w tym roku Hiszpania. Ponad tysiąc obrazów i ogromną ilość rzeźb luźno powiązanych z motywem tego kraju sprowadzono m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Haiti, Serbii, Tanzanii i Izraela. Prócz dzieł inspirowanych wspomnianą myślą przewodnią nie zabrakło tradycyjnego odniesienia do tematyki religijnej i górniczej, w tym świetnych płócien Grzegorza Haiskiego, Janusza Gawlika czy Antoniego Długi. Wystawiane w Szybie Wilson eksponaty można nie tylko podziwiać, ale i ulokować w nich kapitał. Najtańsze dostępne są w cenie kilkuset zł, najdroższe - tysięcy euro. Koneserów nie brakuje, najlepsze dzieła objęto rezerwacją już na początku festiwalu.

Wahania kursów walut, brak stabilności politycznej w Europie oraz niepewne ceny nieruchomości coraz częściej skłaniają do lokowania oszczędności nie na rachunkach bankowych czy w akcjach spółek giełdowych, ale w łatwym do przechowywania i odsprzedaży złocie inwestycyjnym oraz właśnie w obrazach. Dzieła nieznanych jeszcze autorów mogą w ciągu kilku lat spotęgować zainwestowane kwoty przy minimalnej wartości ewentualnych strat, natomiast rozpoznawalni artyści gwarantują co najmniej utrzymanie ich wartości i pełną niewrażliwość na inflację. Warto przy tym zwrócić uwagę na aspekt podatkowy. Jeśli dokonujemy sprzedaży rzeczy używanej (w tym nawet bardzo drogiej) poza obrotem gospodarczym, wówczas nie zapłacimy ani złotówki podatku od zysku, pod warunkiem, że transakcja dokonana zostanie nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do pierwotnego zakupu. Na cele dowodowe związane z ustaleniem ewentualnego obowiązku podatkowego zadbać należy o to, aby obie umowy (kupna i sprzedaży) miały formę pisemną.

Wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów Górnego Śląska oraz młodych artystów może poza ogromną satysfakcją przynieść także wysoki, niepodlegający opodatkowaniu dochód. Warto zainwestować w sztukę nim inni to zrobią. Warto szukać okazji tam, gdzie inni widzą tylko bankrutujący przemysł ciężki, a nie dostrzegają zupełnie nowego potencjału niezwykle klimatycznych zabytków z początku XX wieku. 

 

Kazimierz Turaliński 

 

 • Szyb-Wilson-01
 • Szyb-Wilson-02
 • Szyb-Wilson-03
 • Szyb-Wilson-04
 • Szyb-Wilson-05
 • Szyb-Wilson-06
 • Szyb-Wilson-07
 • Szyb-Wilson-08
 • Szyb-Wilson-09
 • Szyb-Wilson-10
 • Szyb-Wilson-11
 • Szyb-Wilson-12
 • Szyb-Wilson-13
 • Szyb-Wilson-14
 • Szyb-Wilson-15
 • Szyb-Wilson-16
 • Szyb-Wilson-17
 • Szyb-Wilson-18
 • Szyb-Wilson-19
 • Szyb-Wilson-19a
 • Szyb-Wilson-20
 • Szyb-Wilson-21
 • Szyb-Wilson-21a
 • Szyb-Wilson-22
 • Szyb-Wilson-23
 • Szyb-Wilson-24
 • Szyb-Wilson-25
 • Szyb-Wilson-26
 • Szyb-Wilson-27
 • Szyb-Wilson-28
 • Szyb-Wilson-29
 • Szyb-Wilson-30
 • Szyb-Wilson-31
comments

Wywiad gospodarczy - wybrane artykuły

Wdrożenie najważniejszych zaleceń GDPR w 3 krokach25 maja 2018 wchodzą w życie wymagania nowej regulacji o ochronie danych osobowych (ang. GDPR). Regulacja dotyczy wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe (DO). Skupia się na uszczelnieniu ochrony i procedurach uruchamianych w przypadku utraty poufności danych.

 

Ustawa antyterrorystyczna wesprze przestępcówObowiązek rejestracji imiennej telefonicznych kart pre-paid to największy od lat błąd w kwestii bezpieczeństwa Polski. Wszystko zostawia ślady, a źle przeszkoleni przestępcy i terroryści (czyli większość) myślący, że są anonimowi, popełniają mnóstwo błędów umożliwiających ich identyfikację. Teraz to się zmieni... 

 

Biały wywiad w bezpieczeństwie państwaInformacje pochodzące z jawnych źródeł to około 80% możliwych do pozyskania danych wywiadowczych. Niskie koszty ich pozyskiwania, brak inwazyjności i ryzyka oraz wszechstronny zakres dostępnych treści czynią biały wywiad filarem współczesnego bezpieczeństwa państwa.

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl