Z końcem 2015 r. banki spółdzielcze utworzyły solidarnościowe systemy gwarancji i wsparcia, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych oraz środków zdeponowanych przez ich klientów.

Do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS należy 255 banków spółdzielczych oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., a do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB 197 banków spółdzielczych oraz SGB-Bank S.A.

Systemy ochrony poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji uczestniczących w nich banków spółdzielczych oraz zaplanowane w ich ramach działania prewencyjne i wspomagające, zapewniają uczestnikom wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności. Udzielają także niezbędnej pomocy w przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowych u któregokolwiek z uczestników systemów.

Ta forma współpracy pozwala na efektywniejsze zarządzanie płynnością oraz kapitałem w ramach grupy banków współpracujących w tym systemie. To z kolei umożliwia optymalizację gospodarowania zasobami, a pośrednio wpływa na lepszą ofertę dla klientów. Funkcjonujący w ramach systemu mechanizm prewencji i wczesnego ostrzegania wpływają na zwiększanie bezpieczeństwa środków zdeponowanych przez klientów w tych bankach i wzmocnienie stabilności całego sektora banków spółdzielczych. Przynależność do systemu ochrony może więc być czynnikiem, mającym wpływ na wybór banku przez potencjalnych klientów, poszukujących stabilnego partnera.

Doświadczenia z innych państw członkowskich UE pokazują, że funkcjonujące tam systemy ochrony przyczyniają się do wzmacniania stabilności całych grup banków spółdzielczych, a zarazem stymulują do wspólnego stawiania czoła rozlicznym wyzwaniom otoczenia biznesowego.


Źródło informacji: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych


comments

Ekonomia - wybrane artykuły

MR: współpraca transgraniczna Polski i RosjiPrace nad przygotowaniem wspólnego programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 dobiegły końca. Uzgodniony 28 czerwca br. program został skierowany do Komisji Europejskiej - informuje resort rozwoju.

 

RAPORT: BREXIT PEWNY CZY NIEPEWNY?Brytyjczycy zebrali już ponad 2 miliony podpisów pod petycją o rozpisanie ponownego referendum, pojawiły się również głosy prawników oznajmiające, że wynik poprzedniego głosowania można bezkarnie zignorować. Propozycje te wydają się jednak mało prawdopodobne w anglosaskich realiach politycznych.

 

MSZ: sankcje wobec Rosji powinny być przedłużoneSankcje gospodarcze wobec Rosji powinny zostać przedłużone przynajmniej o pół roku - ocenił w Brukseli szef MSZ Witold Waszczykowski.

Debata PAP: fałszerze dokumentów nie mogą mieć "klawego życia"

Dokumenty sądowe i notarialne powinny być zabezpieczane tak, aby skutecznie zniechęcić przestępców do fałszerstw – zgodnie twierdzili uczestnicy zorganizowanej w piątek przez PAP debaty pt. "Oszust to ma klawe życie, czyli dokumenty publiczne poza kontrolą".

Copyright by Artefakt.edu.pl